Plaatselijke regels

Plaatselijke regels

Buiten de baan
is aangegeven door de omheining en/of wit gemarkeerde palen (R18.2).

Grond in bewerking
is aangegeven door blauwe paaltjes, een bordje en/of witte lijnen en is een verboden speelzone. Belemmering moet ontweken worden volgens R16.1b.

Alle wegen en paden
zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het klinkerpad van de parkeerplaats naar het clubhuis (R16.1b).

Vaste obstakels
binnen 2 stoklengten van de green Indien het vaste obstakel de speellijn belemmert en de bal binnen twee stoklengten van dat obstakel in het algemene gebied ligt mag de belemmering ontweken worden volgens R16.1b.

Overtreding plaatselijke regels
Algemene straf (Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen).

 

Plaatselijke regels vervolg

Vlaggenstok
De Corona maatregel dat de vlaggenstok niet aangeraakt mag worden of uit de hole genomen mag worden vervalt.  De normale golfregels zijn weer van toepassing.

Tijdelijke plaatselijke regel Hole  5
Als een bal in grond in bewerking ligt links op de fairway op hole 5, dan moet de speler deze ontwijken:

zonder straf volgens Regel 16.1f, of
als een extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in een droppingzone droppen het dichtst bij de oorspronkelijke ligging van de bal. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Tijdelijke plaatselijke regel Hole 10
Als een bal in grond in bewerking ligt rechts van de fairway op hole 10 bij het drivingrange gebouw, dan moet de speler deze ontwijken:

zonder straf volgens Regel 16.1f, of
als een extra mogelijkheid, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen op de oranje tee. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
NB Als een bal niet meer gevonden wordt, mag de GUR slechts ontweken worden als het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de GUR verloren is.

Tijdelijke (winter)greens
Tijdelijke (winter)greens zijn GUR, gemarkeerd met een blauw paaltje in de hole. Ze zijn tevens een verboden speelzone. De speler is verplicht deze te ontwijken volgens regel 16.1f.

NB: Ontwijken is toegestaan voor de ligging van de bal of voorgenomen swing. NIET voor de stand.

NB: Voor andere tijdelijke plaatselijke regels zie het mededelingenbord of de baanstatus.

Schuilhutten

Schuilhutten

TEE: 6, 8 & 12
FAIRWAY: 15

PDF SCHUILHUTTEN

Drinkwater

Drinkwater

FAIRWAY: tussen hole 4 & 5
TEE: 9, 12 & 15

PDF DRINKWATER

Bellen hole 6

3x op fairway
1x na verlaten van green
of 1x na afslaan 7e backtee

Afstandspaaltjes

ROOD/GEEL
150 m tot midden green

PUTDEKSELS
tot midden green

Afstandsmeters

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij R14-3.

Uitzondering
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat mag gebruikt worden, indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

Bij overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen. Bij volgende overtreding: Diskwalificatie

Winter: Trolley & Handicart

Winter: Trolley & Handicart

Om de baan zoveel mogelijk te sparen zijn er een paar beperkingen voor wat betreft het gebruik van trolleys en handicarts in de winter:

  • Bij (nacht)vorst uitsluitend draagtassen.
  • In de maanden januari en februari geen trolleys.
  • Indien de baancondities het toelaten kunnen handicarts worden toegelaten, informeer bij de caddiemaster of controleer de baanstatus.