Plaatselijke regels

Buiten de baan
is aangegeven door de omheining en/of wit gemarkeerde palen (R18.2).

Grond in bewerking
is aangegeven door blauwe paaltjes, een bordje en/of witte lijnen en is een verboden speelzone. Belemmering moet ontweken worden volgens R16.1b.

Alle wegen en paden
zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het klinkerpad van de parkeerplaats naar het clubhuis (R16.1b).

Vaste obstakels
binnen 2 stoklengten van de green Indien het vaste obstakel de speellijn belemmert en de bal binnen twee stoklengten van dat obstakel in het algemene gebied ligt mag de belemmering ontweken worden volgens R16.1b.

Overtreding plaatselijke regels
Algemene straf (Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen).

Tijdelijke plaatselijke regel bunker
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regel hole 14
Als een bal in grond in bewerking ligt rechts van de green op hole 14, dan mag de speler:
• zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, of
• als een extra mogelijkheid, mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen voor de GUR. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a

NB. 
Voor andere tijdelijke plaatselijke regels zie het mededelingenbord of de baanstatus.

Schuilhutten

Schuilhutten

TEE: 6, 8 & 12
FAIRWAY: 15

PDF SCHUILHUTTEN

Drinkwater

Drinkwater

FAIRWAY: tussen hole 4 & 5
TEE: 9, 12 & 15

PDF DRINKWATER

Bellen hole 6

3x op fairway
1x na verlaten van green
of 1x na afslaan 7e backtee

Afstandspaaltjes

ROOD/GEEL
150 m tot midden green

PUTDEKSELS
tot midden green

Afstandsmeters

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij R14-3.

Uitzondering
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat mag gebruikt worden, indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

Bij overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen. Bij volgende overtreding: Diskwalificatie

Winter: Trolley & Handicart

Winter: Trolley & Handicart

Om de baan zoveel mogelijk te sparen zijn er een paar beperkingen voor wat betreft het gebruik van trolleys en handicarts in de winter:

  • Bij (nacht)vorst uitsluitend draagtassen.
  • In de maanden januari en februari geen trolleys.
  • Indien de baancondities het toelaten kunnen handicarts worden toegelaten, informeer bij de caddiemaster of controleer de baanstatus.