Committed to green

De Pan is prachtig in elk jaargetijde en een baan waar de leden erg trots op zijn. De bijzondere flora en fauna spelen daar een belangrijke rol in. Met een brede variatie van bomen, planten en dieren en typerende paars getinte heide en wit bloeiende krenten. De Pan wordt duurzaam beheerd om de natuur op een verantwoorde manier in stand te houden. 

Goed beheer

Goed beheer houdt in vastleggen van de taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de club in het algemeen, het clubhuis en de bijbehorende faciliteiten teneinde milieuschadelijke gevolgen tot een minimum te beperken en het (her)gebruik van de natuurlijke bronnen te optimaliseren.

Naleving regelgeving

Naleving van de relevante regelgeving; de garantie dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met alle lokale, nationale en Europese regelgeving.

Behoud natuurlijke omgeving

Behoud van natuurlijke omgeving en waar mogelijk het verder ontwikkelen van de ecologische potentie van onze golfbaan.

Communicatie en opleiding

Communicatie en opleiding; dat onze opstelling ten opzichte van het milieu in beleid en praktijk worden nageleefd door onze leden, bezoekers en publiek en de zorg voor adequate opleiding en informatie van onze medewerkers.