1929

Op 11 mei 1929 worden de eerste negen holes geopend. Bij het in gebruik nemen van de baan werd de naam van de club gewijzigd in Utrechtsche Golfclub ‘de Pan’, op grond van de naam van het terrein dat van oudsher bekend stond als het Panbos.