Geschiedenis

Weinig golfclubs in Nederland hebben zo’n rijke reputatie als De Pan. Hoe modern De Pan nu ook mag zijn: de mooie traditie geeft het gevoel op historische grond te spelen. Onderstaande beelden reflecteren de ontwikkeling van De Pan vanaf de oprichting in 1894 tot heden. 

2019

LUSTRUM - 125 JAAR
De golfbaan hebben we geëerd met een knipoog naar de briljante architect Harry Colt die onze baan ontworpen heeft en een eigentijdse popgroep met als lustrumthema ‘Coltplay’.

2007

Zowel het eerste herenteam als het eerste damesteam worden landskampioen.

2005 - 2011

In de periode 2005 - 2011 wordt het eerste damesteam van de Pan zesmaal achtereen landskampioen.

1999

In 1999 wint een team van UGC de Pan voor de eerste en enige keer de 'Overseas Cup' in het jaarlijkse internationale Colttoernooi op Stoke Park, Buckinghamshire, Engeland.

1994

In 1994 wordt het 100-jarig bestaan gevierd, onder andere met het door de leden aanbieden van het bronzen beeld de Panfluiter.

1982

In 1982 wordt het Dutch Open voor de laatste keer op de Pan gespeeld.

De winnaar is Paul Way.
Score: 276 (-12).

1969

In 1969 wordt het Dutch Open weer op de Pan gespeeld.

De winnaar is Guy Wolstenholme.

1967

De Calkoen van Limmen-schaal is in1967 aangeboden aan Jonkheer Alfred Calkoen van Limmen als dank voor zijn verdiensten voor de club (een van de beste amateur golfers, voorzitter De Pan, voorzitter Nederlandsch Golf Comité en mentor voor de jeugd). Hij heeft de schaal verbonden aan een wedstrijd, aanvankelijk een matchplaywedstrijd rond de paasdagen. Later is de wedstrijdvorm veranderd in een wedstrijd tegen par voor lagere handicaps.

1966

In 1966 is de Pan het toneel van een aflevering van de serie:

Shells Wonderful  World of Golf.

1965

In 1965 worden Cees Dorrestein en Jan Ouderdorp benoemd als professional, in opvolging van Jos van Dijk.

1964

In 1964 verschijnt op initiatief van J.L.A. Baron van Ittersum het eerste clubblad; in 1974 krijgt dit de naam Pan-Flet.

1958

In 1958 viert Jos van Dijk zijn 'vijftigjarig ambtsjubileum' bij de club, hij is dan 40 jaar in dienst.

1946

In 1946 wordt Jhr Alfred Calkoen van Limmen voorzitter van de club.
Hij zal dit blijven tot 1964.

1937

KLM Dutch Open voor Professionals

Winnaar: Flory Van Donck
Score: 285 (-3)

1936

In 1936 speelt Prins Bernard, nog voor zijn huwelijk met prinses Juliana, voor het eerst op de Pan.
Hij zal een trouwe bezoeker blijven en hij wordt lid in 1938. 

1934

In 1934 wordt het Dutch Open op de Pan gespeeld, nu over 72 holes.

Winnaar: Sid Brews.

1932

Al snel werd besloten de baan uit te breiden tot 18 holes; de tweede negen holes werden in oktober 1932 geopend. 

1929

Op 11 mei 1929 worden de eerste negen holes geopend. Bij het in gebruik nemen van de baan werd de naam van de club gewijzigd in Utrechtsche Golfclub ‘de Pan’, op grond van de naam van het terrein dat van oudsher bekend stond als het Panbos.

1928

Op 16 september 1928 wordt de eerste steen gelegd voor het clubhuis, naar ontwerp van Ir. Mertens.

1927

De Doornsche Golf Club werd in 1927 omgedoopt in de Utrechtsche Golf Club De Pan en verhuisde naar de huidige baan te Bosch en Duin (gemeente Zeist).

1926

Daar de eigenaar van de terreinen deze zelf weer in gebruik wilde nemen besloot de club in 1926 een nieuwe baan aan te leggen in Bosch en Duin; een terrein dat ter beschikking werd gesteld door de NV Schaerweijder Bosschen. Voor de aanleg van de baan werd de Engelse golf architect Harry S. Colt gevraagd. 

1919

Jos van Dijk wordt in 1919 tot professional benoemd als opvolger van Henry Burrows.

Hij was in 1908 begonnen als caddie.
In 1927 neemt hij deel aan de British Open.

Jos van Dijk was meer dan 45 jaar professional, met nationale en internationale erkenning.

1918

De club is vijfmaal het toneel geweest van het Dutch Open, in 1918 (op de Doornsche Golfclub), 1934, 1937, 1969 en 1982. 
In 1918 wordt het Nederlandsch Open Golfkampioenschap op de Doornsche GC gespeeld, over 36 holes.

Winnaar is de Belg Florent Gevers.

1914

Leden van de club zijn altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van de golfsport in Nederland. Zo heeft in 1914 de secretaris van de Doornsche Golfclub, Jhr G.F. van Tets van Goidschalxoord, het initiatief genomen in februari 1914 tot de oprichting van het Nederlands Golf Comité, dat in 1972 de Nederlandse Golffederatie wordt.

1894

Utrechtse Golfclub 'de Pan’ werd in januari 1894 opgericht als de Doornsche Golfclub. Na een begin in Doorn werden in maart 1894 9 holes achter huize Bornia in Driebergen in gebruik genomen.