Welkom bij de Utrechtse Golfclub 'De Pan'

Korte introductie 'De Pan'

'De Pan' behoort tot de best gerankte golfbanen ter wereld. Ontworpen in 1927 door de bekende baanarchitect Harry S. Colt en daarmee keer op keer een inspirerende uitdaging voor geoefende golfers. De holes zijn zeer gevarieerd en dagen uit met verrassende baancontouren en hoogteverschillen.

De natuurrijke heidebaan heeft een prachtige flora en fauna, met heide als paarse leidraad, die met duurzaam beheer verantwoord in stand wordt gehouden. 'De Pan' is een actieve ledenclub van verschillende leeftijden maar met dezelfde ambitie: met veel plezier en inzet golfen. Ook gastspelers zijn van harte welkom.

GASTSPELERS:

  • Wij ontvangen gastspelers op maandag t/m donderdag (uitgezonderd introductiespelers).
  • Introductiespelers zijn op alle dagen welkom samen met het introducerende-en meespelende Pan-lid.
  • Voor het maken van een reservering kunt u contact opnemen met onze caddiemaster (maximaal 3 weken vooruit): +31 30 69 69 120 / e-mail: baanreserveringen
  • Routetip: let op de N237 op de bruine informatieborden met witte letters die verwijzen naar de parallelweg die u het bos in leidt naar 'De Pan'. Navigatiesystemen geven het meestal verkeerd aan.
  • Op onze parkeerplaats is helaas geen mogelijkheid om elektrische voertuigen op te laden. 
  • Honden worden noch op de baan, noch in het clubhuis / op het terras toegelaten.
  • Wij respecteren elkaar en laten sneller spelende golfers door.
  • Roken in de baan is ten strengste verboden. Roken is uitsluitend toegestaan op het plein voor het clubhuis. 
  • Valt u iets op tijdens uw bezoek, gelieve dit te melden bij onze caddiemaster of per e-mail.
  • Meer belangrijke informatie en onze tarieven voor gastspelers vindt u hier.