Welkom bij de Utrechtse Golfclub 'De Pan'

GASTSPELERS:

  • Wij ontvangen gastspelers op maandag t/m donderdag (uitgezonderd introductiespelers).
  • Introductiespelers zijn op alle dagen welkom samen met het introducerende en meespelende Pan-lid.
  • Voor het maken van een reservering kunt u terecht bij onze caddiemaster (maximaal 3 weken vooruit): +31 30 69 69 120 / e-mail: baanreserveringen
  • Onze tarieven vindt u hier.
  • Routetip: let op de N237 op de bruine informatieborden met witte letters die verwijzen naar de parallelweg die u het bos in leidt naar 'De Pan'. Navigatiesystemen geven het meestal verkeerd aan.
  • Wij verzoeken alle gasten de instructies van onze caddiemasters m.b.t. de Corona maatregelen op te volgen. Bezoekers en gasten/introducees die gebruik willen maken van de horeca binnen, moeten bij het melden, bij de caddiemaster een Coronatoegangsbewijs tonen.
  • Wij respecteren elkaar en laten sneller spelende golfers door.
  • Valt u iets op tijdens uw bezoek, meldt u dat dan bij onze caddiemaster of via e-mail.
  • Meer belangrijke informatie en onze tarieven voor gastspelers vindt u hier.


TERRAS & HORECA ZIJN GEOPEND:
houdt u zich alstublieft aan de huidige Corona maatregelen.


WINTERTIJD:
caddiemaster aanwezig in het weekend van 8.30-15.30 uur en op weekdagen van 9.00-15.30 uur.
Karrenloods in het weekend open om 8.30 uur.


Korte introductie 'De Pan'
'De Pan' behoort tot de best gerankte golfbanen ter wereld. Ontworpen in 1927 door de bekende baanarchitect Harry S. Colt en daarmee keer op keer een inspirerende uitdaging voor geoefende golfers. De holes zijn zeer gevarieerd en dagen uit met verrassende baancontouren en hoogteverschillen.
De natuurrijke heidebaan heeft een prachtige flora en fauna, met heide als paarse leidraad, die met duurzaam beheer verantwoord in stand wordt gehouden.
'De Pan' is een actieve ledenclub van verschillende leeftijden maar met dezelfde ambitie: met veel plezier en inzet golfen. Ook gastspelers zijn van harte welkom.