De Stichting Handicart

De Stichting Handicart werd opgericht in 1986 met als doelstelling om het voor golfers met een tijdelijke of permanente mobiliteitsbeperking mogelijk te maken golf te blijven spelen door gebruikmaking van een buggy, oftewel Handicart, en dat voor de luttele som van € 6,00 per ronde in plaats van het commerciële tarief van ca. € 30,00.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 115 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op 49 banen waar geen karren van de stichting staan. Deze opzet is nog steeds uniek in de wereld en alleen in Nederland beschikbaar. Op dit moment zijn er ca. 680 handicarts en ca. 20.000 golfers met een gebruikerspas. Op De Pan zijn 6 handicarts beschikbaar.

Reserveren van een Handicart:

  • Reservering van een Handicart kan maximaal één week van tevoren geschieden bij de caddiemaster.
  • Gasten (met gebruikerskaart) hebben evenveel rechten op een reservering als Pan leden.
  • Minder valide spelers (in bezit van een gebruikerskaart) hebben voorrang boven valide spelers.
  • Bij incidentele uitwisselingen met andere clubs of wedstrijden kunnen Handicarts langer van te voren gereserveerd worden (aan te vragen bij de Club Consul).