U.G.C. 'De Pan'

Informatie over het lidmaatschap van U.G.C. 'De Pan'

Het bestuur van U.G.C. 'De Pan'  is gebonden aan de toelatingsprocedure zoals deze in het huishoudelijk reglement is omschreven. Een en ander houdt in dat een kandidaat-lid in een daarvoor bestemde periode voorgedragen dient te worden door drie gewone leden, die minimaal vijf aaneengesloten jaren lid zijn. De periode waarin dit zal plaatsvinden wordt van te voren breed gecommuniceerd naar de leden. Alleen de leden kunnen bij de caddiemaster een voordrachtformulier ophalen.
Uit de lijst kandidaatleden wordt een keuze gemaakt om de opengevallen plaatsen tot het toegestane maximum aantal leden aan te vullen.
Vandaag 7.9