U.G.C. 'De Pan'

Informatie over het lidmaatschap van U.G.C. 'De Pan'

Het lidmaatschap van U.G.C. ‘De Pan’ kan verkregen worden indien een kandidaat-lid wordt voorgedragen door drie gewone leden die minimaal vijf aaneengesloten jaren lid zijn. Indien voldoende plaatsen zijn open gevallen start de procedure en wordt uit de lijst kandidaat-leden een keuze gemaakt wie het lidmaatschap krijgt aangeboden.
De periode waarin leden hun voordracht kunnen doen start meestal in september waarna bij voorkeur voor eind oktober bekend gemaakt wordt welke kandidaat-leden voor het lidmaatschap worden uitgenodigd.
De voordracht vindt plaats op een voordrachtformulier dat vanaf september alleen voor leden verkrijgbaar is.
Vandaag 7.4