U.G.C. 'De Pan'

Plaatselijke regels

Plaatselijke regels
• De grens van Buiten de Baan wordt gemarkeerd door de omheining en/of wit gemarkeerde palen rond clubhuis en parkeerterrein.
GUR  is aangegeven met blauwe paaltjes, bordjes en/of witte lijnen. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht  die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
Alle paden en wegen zijn integrale delen van de baan met uitzondering van het klinkerpad dat loopt van het parkeerterrein naar het clubhuis (R24-2).
Stenen in bunkers zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.
Vaste obstakels op of binnen 2 stoklengten van de green (bijvoorbeeld sproeikoppen): Indien het vast obstakel de speellijn belemmert en de bal  binnen twee stoklengten van dat obstakel door de baan ligt, mag de belemmering ontweken worden volgens de procedure in Appendix I A-4a van de Golfregels.
Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2,18-3 en 20-1). Indien de bal van de speler op de green ligt volgt er geen straf als de bal of balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
NOOT: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.
Nadere informatie m.b.t. deze regel:
Achtergrondinformatie nieuwe plaatselijke regel van kracht
flyer NGF: bal per ongeluk bewogen op de green


Bij overtreding:
       - Matchplay verlies van de hole;
       - Strokeplay 2 slagen

N.B. Afgeplagde (kale) gebieden zijn door de baan! De bal spelen zoals hij ligt!

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze) overtreedt hij regel 14-3.
Uitzondering
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat mag gebruikt worden, indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.
Bij overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen.
Bij volgende overtreding: Diskwalificatie

En verder
• Bellen 6e hole: 3x op fairway en 1x na verlaten van green of na afslaan 7e backtee.
• Schuilhutten in de baan bij de tee 6e, 8e, 12e  en links van de fairway van hole 15.
• Afstandpaaltjes rood/geel staan op 150 m van het midden van de green. Afstand op putdeksels is gemeten tot midden van de green.

Gebruik trolley en handicarts in de winter.
Om de baan zoveel mogelijk te sparen zijn er een paar beperkingen voor wat betreft het gebruik van trolleys en handicarts in de winter:
• Bij (nacht)vorst uitsluitend draagtassen.
• In de maanden januari en februari geen trolleys.
• Indien de baancondities het toelaten kunnen handicarts worden toegelaten, informeer bij de caddiemaster of kijk op de website bij baanstatus.
Vandaag 18.3